لایه پشمی

لایه صیقل دهی پشمی، لایه صیقل دهی، لایه محافظ سنگ طبیعی

 لایه پشمی
شرح مدل کاربرد مزیت
لایه پشمی 170 نگه داشتن دستگاه، عامل حفظ دستگاه برای صیقل دهی برای صیقل دهی آسان سطح کاشی سرامیک، می تواند بطور موثر از سطح آجر محافظت کند، این محصول می تواند برای سنگ کوارتز، الماس و دیگر سنگهای تزیینی برای صیقل دهی و همچنین برای مرمر، گرانیت و دیگر سنگهای طبیعی برای محافظت استفاده شود. در مقابل قهوه، جوهر خودکار، جوهر و دیگر لکه ها مقاوم است.
لایه پشمی 180 نگه داشتن دستگاه، عامل حفظ دستگاه برای صیقل دهی برای صیقل دهی آسان سطح کاشی سرامیک، می تواند بطور موثر از سطح آجر محافظت کند، این محصول می تواند برای سنگ کوارتز، الماس و دیگر سنگهای تزیینی برای صیقل دهی و همچنین برای مرمر، گرانیت و دیگر سنگهای طبیعی برای محافظت استفاده شود. در مقابل قهوه، جوهر خودکار، جوهر و دیگر لکه ها مقاوم است.
لایه پشمی 200 نگه داشتن دستگاه، عامل حفظ دستگاه برای صیقل دهی برای صیقل دهی آسان سطح کاشی سرامیک، می تواند بطور موثر از سطح آجر محافظت کند، این محصول می تواند برای سنگ کوارتز، الماس و دیگر سنگهای تزیینی برای صیقل دهی و همچنین برای مرمر، گرانیت و دیگر سنگهای طبیعی برای محافظت استفاده شود. در مقابل قهوه، جوهر خودکار، جوهر و دیگر لکه ها مقاوم است.
فارم استعلام
ZIBO TXJ MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD