لایه براق کننده

ورق صیقل دهی نازک، ورق صیقل دهی ضخیم، ورق صیقل دهی برش قالبی

 ورق صیقل دهی
شرح مدل کاربرد مزیت
تکه قالبی 180 نازک نگهداری دستگاه، عامل نگهداری خاص دستگاه برای صیقل دهی دوام و عمر کاری طولانی، با دوام تر از فیلم معمولی
تکه قالبی 180 ضخامت نگهداری دستگاه، عامل نگهداری خاص دستگاه برای صیقل دهی دوام و عمر کاری طولانی، با دوام تر از فیلم معمولی
تکه قالبی 200 نازک نگهداری دستگاه، عامل نگهداری خاص دستگاه برای صیقل دهی دوام و عمر کاری طولانی، با دوام تر از فیلم معمولی
تکه قالبی 200 ضخامت نگهداری دستگاه، عامل نگهداری خاص دستگاه برای صیقل دهی دوام و عمر کاری طولانی، با دوام تر از فیلم معمولی
تکه قالبی نقطه ای شکل 180 نگهداری دستگاه، عامل نگهداری خاص دستگاه برای صیقل دهی دوام و عمر کاری طولانی، با دوام تر از فیلم معمولی
تکه قالبی نقطه ای شکل 200 نگهداری دستگاه، عامل نگهداری خاص دستگاه برای صیقل دهی دوام و عمر کاری طولانی، با دوام تر از فیلم معمولی
فارم استعلام
ZIBO TXJ MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD