سری های سیال کانو

نانو سیال A، نانو روغن سیال B، نانو سیال آبدار B-X

 سری های سیال کانو

نانو سیال A
کاربردها:این مایع برای پر کردن سوراخهای سطح کاشی های سرامیک و بهبود براقیت آنها بکار می رود.
مشخصات: پخش شدن عالی، اثر پر کردن سوراخ خوب، سفت شدگی سریع، بهبود براقیت و جلوگیری از عیب

نانو روغن سیال B
کاربردها: جلوگیری از عیب بر روی سطوح کاشی سرامیک
مشخصات: پخش شدن عالی، سیالیت خوب، جلوگیری از بروز عیب و مصرف کم
وزن: سطل 150kg

نانو سیال آبدار B-X
کاربردها: جلوگیری از عیب بر روی سطوح کاشی سرامیک
مشخصات:غیر سمی، بدون بوی مشمئز کننده، مقاوم به آتش و شعله، بدون آلودگی، پخش شدن عالی، بدون نفوذ و انتقال آسان
وزن: سطل 200kg

فارم استعلام
ZIBO TXJ MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD