سری های چرخ پخ زنی

    1. چرخ پخ زنی رزینی-Y3 چرخ پخ زنی رزینی اساساً برای پخ زنی کاشی سرامیک استفاده می شود. به طور خاص تر، برای پخ زنی دقیق کاشی ها بکار می رود و یک ابزار تیز، مستقیم و نرم می باشد.
    1. چرخ پخ زنی الماس چرخ پخ زنی الماس اساساً برای صیقل دهی و پخ زنی دقیق بکار می رود. پخ اجاد شده تیز و هموار می باشد که موجب کارکرد طولانی تر و کنترل سختگیرانه تر فرآیند تولید می شود.