ماتریسهای سوراخ کن لاستیکی

محفظه پوسته بیرونی، پوسته قالب سخت، ساپورت قالب

 300x300

TXJ قادر به تولید مدلهای سه بعدی با استفاده از AutoCAD و تولید ماتریسهای مستطیلی یا مربعی (معمولا به نام قالب مادر هستند) که بر اساس نیاز شما، اشکال انتخابی، لوگوها، کلمات قابل اضافه شدن بسته به خواست شما طراحی شده اند، می باشد.

ما به منظور اطمینان از عملکرد هر یک از قالبها، قالبهای مادر نیز تهیه کردیم. تکنولوژی قالب مادر برای ساپورت کل قالب مهم می باشد به همین دلیل ما تنها پیشرفته ترین دستگاه و متخصصین باهوش را برای توسعه و ایجاد یک خط وسیع قالبهای مادر استفاده می کنیم. ما می توانیم انتخاب مشتریان را در مورد سطح سرامیک، خطوط و رنگ برآورده کنیم و به مشتریان اطمینان دهیم که ساپورت قالب صحیحی برای رفع نیازشان دریافت می کنند.

فارم استعلام
ZIBO TXJ MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD