پانچ

  1. پانچ لاستیک فشاریما بر اساس انواع کاشی سرامیک مورد نیاز، سه نوع مختلف محصول پانچ قالب با عمر بالاتر از محصولات مشابه بازار امروز تولید کرده این.
  1. پانچ فشاری ایزواستاتیک سلولیپانچ فشاری ایزواستاتیک سلولی یک انتخاب ایده آل در کاربردهای فشاری ایزواستاتیک می باشد و می تواند بطور موثری از دور ریز آجر بکاهد و سایز مواد پرس شده کنترل شود و بدون نیاز به روغن
  1. پانچ فشاری ایزواستاتیک شکاف Tلذا دانسیته آجر قالب یکنواخت می شود که از دور ریز کاشی جلوگیری می شود و از تخت بودن کاشی ها برای نصب آسان اطمینان حاصل می کند.
  1. پانچ فشاری ایزواستاتیک صفحه روغنیپانچ فشاری ایزواستاتیک صفحه روغنی جدیدترین نتیجه تحقیق و توسعه محصول اختراعی است. استفاده از لایه های چندگانه درون پرس پانچ اجازه ایجاد سطوح مختلف سختی در یک ترکیب چسبناک را می دهد.
  1. پانچ اگزوز شکافداردارای کاربرد اگزوز پودری جانبی در فرآیند پانچ پرسی قالب کاشی می باشد و در نتیجه از لایه لایه شدن کاشی می کاهد و تعداد پرس در دقیقه افزایش می یابد که نرخ تولید و بازده را بهبود می بخشد.
  1. پانچ اگزوز کاملپانچ اگزوز کامل یک نسخه به روز شده پانچ اگزوز شکافدار می باشد. اصولاً برای کاربردهای پرس کوچک استفاده می شود و فرآیند تولید را سرعت می بخشد.