پانچ فشاری ایزواستاتیک صفحه روغنی

پانچ فشاری صفحه روغنی، پانچ فشاری ایزواستاتیک، پانچ فشاری

 300x300

پانچ فشاری ایزواستاتیک صفحه روغنی جدیدترین نتیجه تحقیق و توسعه محصول اختراعی است. استفاده از لایه های چندگانه درون پرس پانچ اجازه ایجاد سطوح مختلف سختی در یک ترکیب چسبناک را می دهد. با استفاده از یک اصل پرس ایزواستاتیک صفحه روغنی، محصول نهایی مزایای پانچ ایزواستاتیک سلولی را حفظ کرده و یک آجر نرم نهایی در انواع انتخابها ارائه می دهد.

فارم استعلام
ZIBO TXJ MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD