پانچ فشاری ایزواستاتیک شکاف T

پانچ فشاری شکاف T، پانچ فشاری ایزواستاتیک، پانچ ایزواستاتیک شکاف T

 400x400

پانچ فشاری ایزواستاتیک شکاف T از فشار برای انواع قطعات هسته مواد استفاده می کند. لذا دانسیته آجر قالب یکنواخت می شود که از دور ریز کاشی جلوگیری می شود و از تخت بودن کاشی ها برای نصب آسان اطمینان حاصل می کند.

فارم استعلام
ZIBO TXJ MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD