مجموعه قالب

    1.  مجموعه قالب برای کاشی های دیوارما دارای چندین سال تجربه و همچنین نظر مشتری هستیم که به ما اجازه رشد می دهد و تکنولوژی طراحی و ارائه صدها انتخاب رنگ برای مشتریان خود در انواع مشخصات را بهبود می بخشد.
    1. مجموعه قالب برای کاشی های دیوار خارجیشرکت ما قادر به طراحی و تولید مجموعه های قالب برای کاشی های دیواری بر اساس نیاز خاص مشتری می باشد. ما قادر به تولید انواع مشخصات شامل 200x400 و 140x280 با اشکال خونی، اشکال سه بعدی، اشکال سنگ آنتیک و ... هستیم.
    1. مجموعه قالب برای کاشی های کف معمولیمجموعه قالب برای کاشی های کف معمولی یک مجموعه لایه آلیاژی می باشد. بیشترین نیاز بازار در حال حاضر 300 x 300، 400x400، 500x500،600x600 و 800x800 میلیمتر می باشند.
    1. مجموعه قالب برای کاشی های صیقلیمجموعه های قالب برای کاشی های صیقل داده شده می توانند برای تولید کاشی هایی برای رفع نیاز مشتری در دو سایز بزرگ و کوچک تولید شوند.