مجموعه قالب دوتایی

مجموعه قالب کاشی شناور، مجموعه قالب کاشی کف شناور، مجموعه کاشی کف شناور

 300x450-2w

یک مجموعه قالب برای کاشی های کف شناور دوبل یکی از محصولات توسعه یافته جدید و تکنولوژی بالای ما است. یک انتخاب ایده آل برای تولید کاشی های بزرگ و با کیفیت در مراحل متعدد به جای یک کاشی تک می باشد در جایی که تولید مستقل کاشی های بزرگ (600x600،800x800 میلیمتر یا بزرگتر) به صرفه نباشد. این ماشین می تواند مقاومت کاشی ها را به دلیل بسط سنبه فرو رونده کاهش دهد و در نهایت به دلیل یک قالب که خیلی کوچک است، تغییر شکل و تخریب کاهش می یابد. این موضوع بطور موثری نرخ عملکرد محصول را بهبود می بخشد.

فارم استعلام
ZIBO TXJ MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD