لایه نایلون

 چرخ الیاف
شرح مدل کاربرد مزیت
لایه نایلون نگهداری دستگاه نگهداری دستگاه افزایش دمای سطح آجر، حفظ بهتر، بهبود اثر، بهبود براقیت سطح آجر. دوام و عمر کاری بیشتر
لایه نایلون نگهداری دستگاه نگهداری دستگاه افزایش دمای سطح آجر، حفظ بهتر، بهبود اثر، بهبود براقیت سطح آجر. دوام و عمر کاری بیشتر
لایه نایلون نگهداری دستگاه نگهداری دستگاه افزایش دمای سطح آجر، حفظ بهتر، بهبود اثر، بهبود براقیت سطح آجر. دوام و عمر کاری بیشتر
فارم استعلام
ZIBO TXJ MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD