لایه انتقال دهنده

 لایه انتقال دهنده
شرح مدل کاربرد مزایا
لایه انتقال دهنده 180 نازک نگهداشتن دستگاه با دیگر محصولات عمر و سرویس طولانی، اثر ضربه گیری بیشتر از دیگر محصولات
لایه انتقال دهنده 180 ضخامت نگهداشتن دستگاه با دیگر محصولات عمر و سرویس طولانی، اثر ضربه گیری بیشتر از دیگر محصولات
لایه انتقال دهنده 200 نازک نگهداشتن دستگاه با دیگر محصولات عمر و سرویس طولانی، اثر ضربه گیری بیشتر از دیگر محصولات
لایه انتقال دهنده 200 ضخامت نگهداشتن دستگاه با دیگر محصولات عمر و سرویس طولانی، اثر ضربه گیری بیشتر از دیگر محصولات
فارم استعلام
ZIBO TXJ MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD